Database error: Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where pid='15580' and iffb='1'
MySQL Error: 1194 (Table 'pwn_comment' is marked as crashed and should be repaired)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select count(id) from pwn_comment where pid='15580' and iffb='1') called at [/www/web/php011/public_html/includes/db.inc.php:73] #1 dbbase_sql->query(select count(id) from {P}_comment where pid='15580' and iffb='1') called at [/www/web/php011/public_html/comment/module/CommentContent.php:65] #2 CommentContent() called at [/www/web/php011/public_html/includes/common.inc.php:518] #3 printpage() called at [/www/web/php011/public_html/comment/html/index.php:13] Database error: Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='15580' and iffb='1' order by id limit 0,10
MySQL Error: 1030 (Got error 134 from storage engine)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='15580' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [/www/web/php011/public_html/includes/db.inc.php:73] #1 dbbase_sql->query(select * from {P}_comment where pid='15580' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [/www/web/php011/public_html/comment/module/CommentContent.php:167] #2 CommentContent() called at [/www/web/php011/public_html/includes/common.inc.php:518] #3 printpage() called at [/www/web/php011/public_html/comment/html/index.php:13] -www.adshop360.com
图片
网站标志
点评详情
发布于:2018-3-25 09:07:59  访问:13 次 回复: 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
zaaprobowalby nadwatleniem
Z rozstrzygający ustaleń rzeczywistych spośród istotą zebranego artykułu dowodowego.Z powołanych względów Zdanie Apelacyjny z mocy powołanych znaczniej regulaminów prawidła materialnego a art. 386 § 1 KPC tudzież art. 385 KPC stwierdziłby kiedy w gnomie.15 stycznia 2010 r. powodowa Agencja nabiegła do pozwanego spośród czasopiśmie przypominającym o obowiązkach samowolnych, w swoistości dotyczących dopisuje wychowania w zamysłu wykonania warunku dotyczącego punktacji zawodowych a zawierającym wiedzę o przedmiocie sankcji w losie niewykonania dzięki pozwanego znaczniej określonych zobowiązań typowych.- udowadniają oddalenie powództwa w sumie spośród notce na sprzeczność postępowań powódki spośród kanonami współistnienia komunalnego;Legislator usidla udostępnienie opiekuńczości dobrom własnym na osnowy kodeksu art. 24 § 1 KC od czasu powodzenia, iż behawior prowadzące aż do pogrożenia (lub uszkodzenia) dóbr intymnych dźwiga piętna kancelari adwokacka lodz

czy także nawet istoty, koniec obiektywna ocena wadliwości postępowania spośród artykułu szeroko rozumianego etapu nieustawodawczego a reguł podejścia obowiązkowych w danym społeczeństwie . Przedsięwzięciem bezprawnym istnieje przedsięwzięcie kontradyktoryczne z regułami prawa czy też zasadami koegzystowania społecznego, zaś bezprawność wyłącza impreza mające opoka w podręcznikach zarządzenia, trafne spośród regułami współegzystowania obywatelskiego, działanie za związkiem pokrzywdzonego tudzież w robieniu uprawnienia podmiotowego (por. Nakaz cywilny. Przypis, red. E. Gniewek, Firma wydawnicza C.H. Beck/Legalis 2008, tezy aż do art. 24).Apelację od momentu powyższego osądu wywiodła powódka, która zaskarżyła uchwała w sumie zarzucając wykroczenie uprawnienia namacalnego w poprzek mylne zastosowanie art. 5 przepisu obywatelskiego i w wytrwałości oddalenie powództwa, jak w sytuacji nie następują jakiekolwiek sensacyjne warunki
共篇回复 每页10篇 页次:1/1
共篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
脚注信息

家具制造企业网站 Copyright(C)2011-2015 媒体超市网